ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินโครงการโรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใสปลอดภัยไร้มลพิษ (อ่าน 25) 18 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู (อ่าน 22) 18 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ (อ่าน 68) 29 พ.ค. 61
งานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย (อ่าน 72) 29 พ.ค. 61
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 55) 29 พ.ค. 61
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 59) 27 พ.ค. 61
การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 88) 07 พ.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกกรทางการศึกษา (อ่าน 185) 20 มี.ค. 61
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 256) 12 มี.ค. 61
การอบรมโครงการ “แยกขยะ” (อ่าน 247) 06 มี.ค. 61
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 252) 28 ก.พ. 61
ถนนเลิศวิชาการ เปิดบ้านแม่เจดีย์วิทยาคม (อ่าน 254) 19 ก.พ. 61
การประชุมแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 209) 09 ก.พ. 61
การระดมความคิดเห็นโครงการ ม.จ.ค. ปลอดขยะ (อ่าน 235) 29 ม.ค. 61
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด (อ่าน 262) 27 ม.ค. 61
วันครูปีการศึกษา 2560 (อ่าน 302) 17 ม.ค. 61
กีฬาสีภายในโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม (อ่าน 319) 03 ม.ค. 61
การดำเนินการคัดเลือกการเขียนเรียงความ (อ่าน 242) 13 ธ.ค. 60
ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการศึกษา (อ่าน 216) 13 ธ.ค. 60
การทำบุญในโอกาสการต่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 58 ปี (อ่าน 253) 01 ธ.ค. 60
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 230) 17 พ.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 218) 10 พ.ย. 60
วันปิยมหาราช (อ่าน 243) 23 ต.ค. 60
กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ (อ่าน 254) 03 ต.ค. 60
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 365) 20 ก.ย. 60
โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม (อ่าน 282) 14 ก.ย. 60
พิธีทำบุญสืบชะตาหลวง (อ่าน 289) 11 ก.ย. 60
ค่ายทูตสะเต็ม (STEM Ambassador) (อ่าน 274) 07 ก.ย. 60
ประชุมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 287) 22 ส.ค. 60
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2560 (อ่าน 304) 15 ส.ค. 60
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (อ่าน 260) 15 ส.ค. 60
การนิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินคุณภาพลูกเสือภายในสถานศึกษา (อ่าน 272) 09 ส.ค. 60
วันภาษาไทยแห่งชาติ "สืบสานวรรณคดี รอบรู้ดีอาเซียน ประจำปี 2560" (อ่าน 264) 03 ส.ค. 60
การรับมอบคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 270) 27 ก.ค. 60
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 273) 27 ก.ค. 60
หนึ่งห้องเรียน หนึ่งคุณธรรม (อ่าน 353) 22 ก.ค. 60
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมถวายเทียนพรรษา (อ่าน 291) 11 ก.ค. 60
กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง" (อ่าน 474) 05 ก.ค. 60
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 318) 30 มิ.ย. 60
พิธีทำความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีน (อ่าน 411) 23 มิ.ย. 60