คณะผู้บริหาร

นายสัญญา ทะกัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบัญชา จันทร์น้อย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกฤษฎพงษ์ นิตยารส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา